Truma - upozornenie !!!

Vážený zákazníci,

Vzhľadom na ojedinelé ale čoraz častejšie problémy s reklamáciami plynových regulátorov a prepínacích zariadení od firmy Truma, Vám chceme poskytnúť výťah z oficiálneho stanoviska firmy Truma týkajúci sa ochrany pred znečistením týchto zariadení.

Ako prvú možnosť ochrany Truma odporúča zabudovanie plynového filtra značky Truma pred každý plynový regulátor.

Za druhé odporúča firma skontrolovať filter po každej výmene plynovej fľaše, ak sa vyskytnú nečistoty alebo zamastenie filtra, musí byť patróna filtra čo najskôr vymenená. Všeobecne by ste mali patrónu filtra vymeniť každé dva roky.

Ako poslednú možnosť odporúča firma Truma montáž plynového regulátora vždy na najvyššom bode skrinky pre plynové fľaše.

Truma nebude poskytovať záruku pre defektné regulátory, ktoré boli používané bez filtrov Truma, alebo ak tieto filtre neboli včas vymenené. Váše Caravan centrum TURČAN-AUTO