Dôležité bezpečnostné upozornenie !

Výmena vonkajšej plynovej zásuvky Truma a ventilov KV8-M a AKV-8-M pre odber plynu, kódovanie od …01.2016… do …01.2017… a ventilov GOK typ SKU 03 415, SKU 03 420 a vonkajšej plynovej zásuvky ABL C vybavenou GOK ventilom 03 415, kódovanie od …01.2016… do …01.2017…  

 
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

Pre firmy Truma a GOK, ako výrobcou produktov vysokej kvality, je dôležité, aby dodávala absolútne spoľahlivé a bezpečné produkty. V rámci nášho zabezpečenia kvality sme zistili, že pri vonkajších plynových zásuvkách a dvoch ventiloch pre odber plynu môže dôjsť k netesnosti. Dotknuté sú výlučne produkty so žltým krytom rukoväte a nižšie uvedeným kódovaním:
 

 


Dotknuté kódovanie pre všetky zobrazené produkty

01.2016, 02.2016, 03.2016, 04.2016, 05.2016, 06.2016, 07.2016, 08.2016, 09.2016, 10.2016, 11.2016, 12.2016, 01.2017


To môže mať za následok, že z dotknutých produktov by nekontrolovane unikal plyn. Za nepriaznivých okolností to môže spôsobiť deflagráciu plynu a zranenia. K dnešnému dňu nám však takýto prípad nie je známy.

Vaša bezpečnosť a Vaše zdravie majú u nás najvyššiu prioritu. Aby sme zabránili akémukoľvek riziku, sme sa my i náš subdodávateľ rozhodli, že všetky dotknuté produkty nahradíme. Pravdepodobnosť, že by sa táto chyba u Vás vyskytla, je veľmi nízka. Napriek tomu by sme Vás radi požiadali, aby ste dodržiavali nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

 

  • Zabezpečte, aby sa plynové zariadenie ihneď odstavilo z prevádzky. Pritom zatvorte fľaše resp. plynovú nádrž alebo externý prívod plynu.
  • Ak je vonkajšia plynová zásuvka pripojená na osobitný uzavierací ventil (napr. na tak zvaný ventilový blok), postačuje zavrieť tento uzavierací ventil.
  • Ak die o prístrešok, postarajte sa prosím o dobré prevetranie.
  • Skontrolujte kódovanie pod žltým krytom rukoväte (obrázok 1 dole). V danom prípade musíte pritom otáčať krúžkom, aby ste mohli odčítať kódovanie. Dbajte na to, aby počas kontrolovania neboli v blízkosti žiadne zápalné zdroje.
  • Ak má Váš produkt kódovanie od …01.2016… do …01.2017… , obráťte sa prosím za účelom bezplatnej výmeny na Vášho predajcu, servisného partnera Truma (www.truma.com), servisné stredisko Truma alebo GOK servisné kontaktné číslo 09332-404-774 pre bezplatnú výmenu. Výmenu smie vykonať len vyškolený odborný personál a uskutoční sa v niekoľkých krokoch. Až do výmeny nesmiete plynové zariadenie znova uviesť do prevádzky, resp. nesmiete znova otvoriť osobitný uzavierací ventil (napr. na takzvanom ventilovom bloku)!
  • Ak má Váš produkt iné kódovanie než aké je vo vyššie uvedenej tabuľke, môžete plynové zariadenie opäť uviesť do prevádzky a naďalej bez obáv používať. 

Prosíme o porozumenie za námahu, ktorá Vám týmto opatrením vznikla. Za Vašu podporu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
V prípade otázok sa prosím obráťte na náš 

Truma Service Center
e-mail: service@truma.com
telefón +49 (0)89 46 17- 20 20

GOK
E-mail: service@gok-online.de
Telefón: +49-9332-404-774S priateľským pozdravom

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Robert Strauß, konateľ

GOK Regler- und Armaturen-
Gesellschaft mbH & Co. KG
Ludwig Eckstein
 Príklad kódovania:
…10.2016…